דמי משלוח

דמי המשלוח הינו חיוב בעבור שירות מלא עד לדלת הלקוח.
החיוב הינו על סך 10 ₪ כולל מע"מ נכון ל-1.1.19*
ומחויב בחלק ממסלולי מי עדן בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות עם החברה.

הבהרות וסייגים-
• החיוב הינו חודשי לחשבונית. לקוח אשר ברשותו מס' מנויים קשורים יחויב פעם אחת מידי חודש.
• במידה ולא בוצעה אספקה כלשהי למנוי ו/או למנויים קשורים במהלך החודש, לא יגבה החיוב
• גובה החיוב צמוד למחיר הסולר למכונית פרטית כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה http://old.cbs.gov.il/www/price_new/a4_6_h.pdf
• מחיר הבסיס לחישוב החיוב הינו מחיר הסולר אשר פורסם בחודש דצמבר 2018

מלא/י פרטיך ונציגנו יחזרו אליך עם מבצע מותאם במיוחד עבורך
מתקני מים מינרלים
מתקני מים מינרלים