אחריות סביבתית - איכות הסביבה

איכות הסביבה

בשל ההתחממות הגלובלית והדאגה הגוברת לאיכות הסביבה, אנו במי עדן ערים לצורך הדחוף שבשמירה על משאבי הטבע. לפיכך, שמנו לנו כיעד לספק מים מינרלים טבעיים, טהורים ובאיכות גבוהה, ובו זמנית לעסוק בשימור משאבי הסביבה, בהם אוויר, מים, קרקע וצומח. מה אנו עושים למען שמירה על איכות הסביבה?

מנהלים מערכת ניהול סביבתי
מפעל מי עדן מוסמך לתקן ISO 14001, המאשר את התאמת מערכת הניהול הסביבתית של מי עדן לדרישות שמירה על איכות הסביבה.

מצמצמים את זיהום האוויר
אנו מצמצמים את צריכת האנרגיה מדלק ואת זיהום האוויר מפליטת גזי חממה באמצעות שימוש באנרגיה חלופית של טורבינות רוח במקום בחשמל, וכן באנרגיה המופקת מגז במקום מדלק. אנו עושים זאת בחלק מפעולות הייצור הדורשות חימום: במערכות שטיפת הכדים, בהדבקת תוויות לבקבוקים, ובאריזה. גם המלגזות שבהן אנו משתמשים במפעל מונעות בחשמל ולא בדלק.

חוסכים אנרגיה
אנו מבצעים בשיטתיות פעולות לחיסכון אנרגיה ולהקטנת צריכת האנרגיה ליחידת מוצר. 30% מתצרוכת החשמל שלנו מופקת מאנרגיה חלופית של טורבינות רוח. במפעלנו מותקנים מפסקים אוטומטיים לכיבוי התאורה והמזגנים, ואנו משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות של מדחסים, העוצרים את פעולתם ומורידים מתחים משנאיים.
כמו כן, אנו מקיימים מעקב שוטף אחר תשומות האנרגיה במפעל, ומחשבים את כמות האנרגיה הנצרכת ליחידת מוצר. פעולות שנקטנו בשנים האחרונות הביאו להקטנה של כ-15% באנרגיה הנצרכת ליחידת מוצר.

חוסכים במים
מים הוא המשאב העיקרי שלנו ויקר לנו מכל. אנו עומדים בתקנות המים ופועלים לשימוש יעיל וחסכוני בהם, הצינור המוביל מים מינרליים טבעיים הישר מהמעיין הוחלף לצינור חדש, על מנת למקסם את כמות המים המועברת למפעל וצמצום נזילות. השנה מי עדן רכשה ציוד חדש למילוי בקבוקים וכדים שאחד הפרמטרים הטכניים המרכזיים לרכישה הוא נושא החסכון במים וצמצום נזילות.

מקטינים את כמות הפסולת
אנו עובדים בצורה שיטתית ועקבית לצמצום פחתי חומרי הגלם והאריזה המשמשים לייצור. בעזרת טכנולוגיות מתקדמות וקווים חדשים הצלחנו להקטין באופן ניכר את כמות הפסולת הנותרת מתהליך הייצור. אנו עוקבים אחר כמות הפסולת ומפרידים בין סוגיה השונים, הנשלחים לאחר מיון למחזור.

ממחזרים חומרי גלם ואריזות
כדי מי עדן בשרות מי עדן עד אליך הנם כדים רב פעמיים, שמועברים למחזור מלא לאחר שהם יוצאים מכלל שימוש. אנו ממחזרים בקבוקים ומפחיתים ממשקלם באמצעות הקטנת כמות הפלסטיק. נוסף על כך אנו מצמצמים את כמות הפסולת של חומרי הגלם והאריזה. הפסולת ממוינת בקפדנו ונשלחת למחזור. אנו אף הצלחנו להוריד את כמות הPET- בבקבוקים למינימום אפשרי.

עומדים בתקנות שפכי התעשייה לרשויות
אנו עומדים בתקנות המים משנת 2000 ומשנת 2003 וכן בתקנות שפכי תעשייה לרשויות. השפכים נבדקים על ידי מעבדה חיצונית מוסמכת אחת לשנה.

מטפלים במקצועיות בחומרים מסוכנים
אנו בעלי היתר רעלים ומטפלים בחומרים רעילים, בהם חומרי ניקוי, חיטוי וגז, על פי חוק חומרים מסוכנים. אנו מכירים את החומרים, את אופן הטיפול בהם ואת דרכי מניעת הסיכונים. הטיפול בחומרים אלה נעשה בקביעות, והוא כולל: שינוע, אחסון, סימון וניהול מלאי. למפעל צוותי חרום, המצוידים במיטב האביזרים ומתורגלים לטיפול בחומרים בשגרה ובמצבי חרום.

משמרים את הטבע בפארק מעינות עדן
חברת מי עדן רואה חשיבות בשמירה על ערכי טבע ונוף במדינה. במסגרת משימתה זו, היא שומרת על סביבת מעיינות עדן, משפרת ומטפחת אותה, בשיתוף עם המועצה האזורית רמת הגולן.
מי עדן מפתחת ומטפחת בסביבת המעיינות את הצמחייה הטבעית והבוסתנים המיועדים לביקורם ולהנאתם של תושבי המדינה ומעורבת בקידום מחקרים בתחומי מים, צמחייה ובעלי חיים, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים הלאומיים.