מי עדן - תמונת אווירה

 

החל ממקור המים, דרך מערך המילוי, המים והאריזות - כל תהליכי הייצור של מי עדן עומדים בתקנים בינלאומיים ובאישורים המחמירים ביותר בתחום. אנו מבצעים בקרת איכות קפדנית סביב השעון, עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. כל זאת על מנת להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים שמגיעים אליכם.
הנהלת מי עדן מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לעמוד בכל דרישות הלקוח וציפיותיו כמפורט במסמך - מדיניות ההנהלה

אישור משרד הבריאות

אישור משרד הבריאות הישראלי קובע כי מי עדן הם מים מינרליים טבעיים המתאימים לכל גיל, ללא כל הגבלה. מתוך תקנות בריאות העם, מים מינרליים ומי מעיין, התשמ"ז 1986.
 

 

אישור NSF

אישור זה ניתן על ידי אחד מגופי הפיקוח החשובים בעולם לבטיחות מזון ומים. ה-NSF בודק וקובע בטיחות מוצרים על פי סטנדרטים עולמיים בתחום המזון והמשקאות על פי היבטים של בריאות הציבור ואיכות הסביבה. הבדיקות נערכות בהתאם לקריטריונים של ארגון המזון והתרופות האמריקאי ה-FDA ושל הארגון העולמי למים מבוקבקים IBWA.

לצפייה בתעודה >>

______________________________________

תקן 9001 ISO מהדורת 2015

תקן 9001 ISO מהדורת 2015

אישור בינלאומי ממכון התקנים שהתקבל לאחר בדיקת מערכת האיכות של מפעל מי עדן. האישור מעיד על כך שהמפעל נמצא מוסמך ומתאים לדרישות תקן מחמירות בניהול, ייצור, בקרה ושירות.

לצפייה בתעודה >>

______________________________________

תקן HACCP

תקן HACCP

תקן HACCP הוא תקן בטיחות המוצר. מטרתו להבטיח כי תהליכי הייצור והתהליכים תומכי הייצור ממזערים למינימום האפשרי את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בייצור המוצר וצריכתו.

לצפייה בתעודה >>

______________________________________

תקן ISO 14001

תקן ISO 14001

תקן ISO 14001 הוא תקן ניהול איכות הסביבה. מחויבות ההנהלה וצוות העובדים במפעל מי עדן להגן על איכות הסביבה ועמידה בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיות וכן בכל דיני הסביבה הישימים לשם שמירה על איכות הסביבה.

לצפייה בתעודה >>

______________________________________

תקן ISO 45001

תקן ISO 45001
תקן ISO 45001 הינו תקן בינלאומי אשר מפרט את הדרישות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה (בב"ת). מטרת התקן היא לאפשר לארגון לשפר באופן פרואקטיבי את ניהול הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית על ידי מניעה וצמצום תאונות, מחלות ופגיעה בבריאות בעבודה.

לצפייה בתעודה >>

______________________________________

תקן SQMS
(Supplier quality management system)

תקן SQMS הוא תקין למערכת ניהול איכות ספקי מקדונלדס ההסמכה ניתנת ע"י BV, אחד מגופי הפיקוח החשובים בעולם לבטיחות מזון ומים.

תקן SQMS

תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה

שותפים בתחרות כוכבי היופי לתעשייה יפה בישראל

תעשייה יפה ומקיימת בישראל יפה

______________________________________

תו הזהב

תו הזהב הינו תעודה יוקרתית שמעניק מכון התקנים לארגונים אשר חרטו על דגלם איכות ומצוינות. מפעל מי עדן קיבל את תו הזהב עקב היותו מוסמך ל- 4 תקנים בנושאים: איכות, בטיחות המוצר, איכות הסביבה ובטיחות העובד. המפעל של מי עדן הינו מפעל המים המינרליים היחידי בארץ הנושא תו זה!

לצפייה בתעודה >>

 

בקרת איכות רציפה ללא פשרות
מי עדן עורכת בדיקות פיזיקליות ומיקרוביאליות באופן שוטף למים המינרליים הטבעיים:

* באופן רציף :  בדיקות פיזיקליות במעבדות המפעל.
* אחת לשעה: בדיקות מיקרוביאליות, במעבדות המפעל.
* אחת ליום: בדיקות מיקרוביאליות, במעבדה מאושרת ע"י משרד הבריאות.
* אחת לשנה: בדיקות מחמירות למאות פרמטרים כימיים שונים ע"י ארגון ה-NSF.
* בטן האדמה: מקור המים נבדק ומאושר אחת ליום במעבדת המפעל ובמעבדה מאושרת ע"י משרד הבריאות.