בקרת איכות ותקנים

כשאתם שותים מי עדן, אתם יכולים להיות רגועים.

החל ממקור המים, דרך מערך המילוי, המים והאריזות - כל תהליכי הייצור של מי עדן עומדים בתקנים בינלאומיים ובאישורים המחמירים ביותר בתחום. אנו מבצעים בקרת איכות קפדנית סביב השעון, עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. כל זאת על מנת להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים שמגיעים אליכם.

אישור משרד הבריאות

אישור משרד הבריאות הישראלי קובע כי מי עדן הם מים מינרליים טבעיים המתאימים לכל גיל, ללא כל הגבלה. מתוך תקנות בריאות העם, מים מינרליים ומי מעיין, התשמ"ז 1986.
למידע נוסף: מהם מים מינרליים >>

אישור NSF

אישור זה ניתן על ידי אחד מגופי הפיקוח החשובים בעולם לבטיחות מזון ומים. ה-NSF בודק וקובע בטיחות מוצרים על פי סטנדרטים עולמיים בתחום המזון והמשקאות על פי היבטים של בריאות הציבור ואיכות הסביבה. הבדיקות נערכות בהתאם לקריטריונים של ארגון המזון והתרופות האמריקאי ה-FDA ושל הארגון העולמי למים מבוקבקים IBWA.

תקן 9001 ISO מהדורת 2015

תקן ISO 9001 מהדורת 2015

אישור בינלאומי ממכון התקנים שהתקבל לאחר בדיקת מערכת האיכות של מפעל מי עדן. האישור מעיד על כך שהמפעל נמצא מוסמך ומתאים לדרישות תקן מחמירות בניהול, ייצור, בקרה ושירות.

לצפייה בתעודה >>

תקן HACCP

תקן HACCP

תקן HACCP הוא תקן בטיחות המוצר. מטרתו להבטיח כי תהליכי הייצור והתהליכים תומכי הייצור ממזערים למינימום האפשרי את הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בייצור המוצר וצריכתו.

תקן ISO 14001

תקן ISO 14001

תקן ISO 14001 הוא תקן ניהול איכות הסביבה. מחויבות ההנהלה וצוות העובדים במפעל מי עדן להגן על איכות הסביבה ועמידה בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיות וכן בכל דיני הסביבה הישימים לשם שמירה על איכות הסביבה.

תקן 18001 OHSAS

תקן OHSAS 18001
תקן OHSAS 18001 הוא תקן לניהול בטיחות וגהות. אישור מכון התקנים לכך שהארגון עומד בתקן הבינלאומי לבטיחות וגהות תעסוקתית. לצפייה בתעודה >>

תו הזהב

תו הזהב הינו תעודה יוקרתית שמעניק מכון התקנים לארגונים אשר חרטו על דגלם איכות ומצוינות. מפעל מי עדן קיבל את תו הזהב עקב היותו מוסמך ל- 4 תקנים בנושאים: איכות, בטיחות המוצר, איכות הסביבה ובטיחות העובד. המפעל של מי עדן הינו מפעל המים המינרליים היחידי בארץ הנושא תו זה!

בקרת איכות רציפה ללא פשרות
מי עדן עורכת בדיקות פיזיקליות ומיקרוביאליות באופן שוטף למים המינרליים הטבעיים:

* באופן רציף :  בדיקות פיזיקליות במעבדות המפעל.
* אחת לשעה: בדיקות מיקרוביאליות, במעבדות המפעל.
* אחת ליום: בדיקות מיקרוביאליות, במעבדה מאושרת ע"י משרד הבריאות.
* אחת לשנה: בדיקות מחמירות למאות פרמטרים כימיים שונים ע"י ארגון ה-NSF.
* בטן האדמה: מקור המים נבדק ומאושר אחת ליום במעבדת המפעל ובמעבדה מאושרת ע"י משרד הבריאות.