הנהלת "מי עדן בע"מ" רואה באימוץ מערכת ניהול איכות אבן יסוד לקיומה והישרדותה העסקית בסביבה הגלובאלית הדינאמית, לצורך זה החליטה ההנהלה לאמץ את תקן ניהול האיכות 2015 :9001 ISO.  

חברת מי עדן בע"מ משווקת ומפיצה:

     כדי מי עדן ללקוחות החברה 
      מתקני מים מינרליים טבעיים
      מתקני מים PAUZA WATER

המים המשווקים הינם מים מינרליים טבעיים אשר עומדים בדרישות האיכות והבריאות על פי תקנות בריאות העם (מים מינרליים טבעיים ומי מעין) של משרד הבריאות. 

הנהלת חברת מי עדן בע"מ  מתחייבת לנושאים הבאים: 

1.  הנהלת מי עדן בע"מ תפעל לשיפור מתמיד בתהליכי מערכת ניהול האיכות.
2.  הנהלת מי עדן בע"מ תעמוד בכל הדרישות המתחייבות מתחום עיסוקה בכל הקשור לאיכות המוצר: המים, הציוד, המכונות, המוצרים הנלווים  ואיכות השירות הניתן ללקוחותיה.
3.  הנהלת מי עדן בע"מ תעשה כל שביכולתה על מנת לעמוד בכל דרישות הלקוח, ציפיותיו וצרכיו ולפעול להשגת שביעות רצונו, הן מרמת איכות מוצריה והן מרמת השירות הניתן.
4.  הנהלת מי עדן בע"מ תשקיע בטיפוח המשאב האנושי, הן בקליטת עובדים איכותיים והן על ידי ביצוע הדרכות  והכשרות מקצועיות תקופתיות, החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה להגנה מתמדת לבטיחות ובריאות עובדיה.
5.  הנהלת מי עדן בע"מ תעמוד בדרישות כל דין לקיים חוקים, תקנות וצווים המתייחסים לתחום פעילות החברה, תוך כדי שמירה על הסביבה והמשאבים הטבעיים.
6.  הנהלת מי עדן בע"מ תעשה כל שביכולתה למען הקהילה תוך כדי מעורבות באקטואליה בחברה הישראלית ונקיטת עמדה ומעשה.

חברת מי עדן בע"מ מפיצה כדי מים לבתי הלקוחות במועדים קבועים ובתאום עם הלקוח ברמת איכות גבוהה. 

הנהלת החברה סוקרת באופן שוטף את צורכי הלקוחות ומתאימה את פעילותה בהתאם. 

מדיניות האיכות של החברה לשפר את השירות הניתן ללקוחותיה בכך שכל פעולה אשר מבוצעת על ידי עובדיה בכל הרמות תיעשה בצורה אחידה, יעילה ואיכותית, תוך התאמה לדרישות הלקוח. 

הנהלת החברה מציבה לעצמה ולעובדים בפעילויות השונות מטרות איכות כמותיות, מטרות האיכות יסקרו פעם בשנה בסקר הנהלה לבדיקת התאמתן ושיפורן. 

הנהלת החברה יוזמת סקרים ומבדקים לבקרת יישום מדיניות האיכות ודואגת לעדכון את הנהלים בהתאם לממצאי המבדקים. 

מדיניות זו תהיה זמינה למחזיקי עניין רלוונטיים, תופץ ותובהר לעובדים בכל הרמות במטרה ליצור שיתוף פעולה ויישום מלא של קוויה המנחים. 

 

על החתום,

 

אלון אלפרוביץ 

מנכ"ל מי עדן בע"מ