אחריות סביבתית

כמקור טבעי וחיוני של מים ובריאות
מי עדן שואפת ופועלת
לשפר את איכות החיים,
לשמור על הסביבה,
לתרום לקהילה,
לקדם אורח חיים בריא,
לכונן חברה בריאה ומאושרת יותר