ברוך הבא לאתר האינטרנט של קבוצת מי עדן.
אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").
הגלישה והשימוש שתעשה באתר http://www.meyeden.co.il (להלן – "האתר") כפופים לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר.

תנאי השימוש באתר http://www.meyeden.co.il