הסדר פשרה משלים בת"צ (מרכז) 63565-01-18" יופה נגד מי עדן