בריא לדעת

שתיית מים, ילדים ועודף משקל

מאת: ד"ר גל דובנוב-רז, ד"ר נעמה קונסטנטיני, הדס יריב וד"ר ניבה שפירא

הקשר בין שתיית מים אצל ילדים ועודף משקל  | מי עדן

שתיית מים נמצאה כמסייעת במניעת השמנה ובירידה במשקל בקרב מבוגרים וילדים. ההסבר העיקר שניתן עד כה הנו שמים הם חסרי ערך קלורי, המהווים חלופה בריאה למשקאות הממותקים עתירי הקלוריות. מחקר חדש מציג את השפעת המים על קצב חילוף חומרים במנוחה.

במהלך שלושים השנים האחרונות הוכפל כמעט פי שלושה כמעט מספר הילדים השמנים בארה"ב מספר הילדים בעלי עודף משקל (אינדקס מסת גוף מעל אחוזון 85 לגיל ולמין) עומד כיום על כ-31.7% , ומספר הילדים בעלי השמנה (אינדקס מסת גוף מעל אחוזון 95 לגיל ולמין) עומד על כ18% 1 . בישראל, על פי סקר של האגודה לבריאות הציבור לשנת 2009, נמצא כי אחוז הילדים בעלי עודף משקל הנו למעלה מ- 14%, בעוד אחוז הילדים בעלי השמנה מוערך בכ-8% 2 .

חילוף החומרים במנוחה (חח"ב= RMR, resting metabolic rate) מהווה את החלק העיקרי של ההוצאה האנרגטית של גופנו במהלך היום 3,4. בקרב ילדים בעלי עודף משקל, בהם ישנו צורך בשיפור מאזן האנרגיה, קיימת משמעות גדולה בהגדלת קצב חח"ב. שתיית מים נמצאה כמסייעת במניעת השמנה ובירידה במשקל בקרב מבוגרים וילדים. ההסבר העיקר שניתן עד כה הנו שמים הם חסרי ערך קלורי, המהווים חלופה בריאה למשקאות הממותקים עתירי הקלוריות. בכך, הם מקטינים את ההכנסה האנרגטית מהמזון 5. הגברת שתיית מים אצל ילדים (לפחות 8 כוסות ביום) מחזקת גם את המודעות לקשר בין הרגלי שתייה תקינים לבין משקל תקין ומקטינה את הסיכון לעודף משקל 6,7 . במבוגרים, ישנן עדויות כי שתיית מים גורמת לעלייה בחח"ב, והדבר טרם נבדק בילדים 8,9.

מטרות המחקר הייתה לבחון האם שתיית מים קרים בילדים עם עודף משקל גורמת לשינוי בחח"ב, ולבדוק את הקשר בין המשתנים הדמוגרפיים (גיל, מין) והאנתרופומטריים שנמדדו (משקל, BMI ,מסת שומן) להעלאת ההוצאה האנרגטית במנוחה.

במחקר השתתפו 21 ילדים בגילאים 7-12 שנים בעלי עודף משקל. קצב חח"ב נבדק עבור כל ילד לפני שתיית המים במשך 20 דקות, ומיד לאחר שתיית המים למשך 65 דקות נוספות. הילדים שתו מים מינרלים טבעיים ("מי עדן"), בטמפרטורה של oC4 בכמות של 10 מל"ל לכל ק"ג גוף. ההשוואה בין ערכי חח"ב והשתנות על ציר הזמן מנקודת ההתחלה, בוצעה באמצעות ניתוח שונות למדידות חוזרות.


תוצאות המחקר שנתקבלו מלמדות כי קצב חילוף החומרים במנוחה מלאה של הילדים היה 385.4±1108.8 קילוקלוריות/יום, ירד מיד לאחר שתיית המים ל- 222.3±854.5 קילוקלוריות/יום, וכעבור שלוש דקות התחיל לעלות. מגמת העלייה נמשכת לאורך כל שעת המדידה עד לערך מרבי של 428.8± 1398.8 קילוקלוריות/יום. העלייה בחח"ב לאחר שתיית המים מובהקת החל מדקה 24 לאחר השתייה, ולמשך רוב נקודות הזמן שלאחר מכן (p<0.001). נמצא מתאם חיובי מובהק בין חח"ב למסת השריר, לגיל, למשקל ולכמות מים ששתה הילד. המתאם היה גבוה יותר עם ערכי חח"ב המרביים לאחר שתיית המים, לעומת עם ערכי הבסיס. לא נמצא הבדל בין המינים בהיבט זה.

מסקנה עיקרית - שתיית מים מינרליים טבעיים קרים בכמות של 10 מל"ל לק"ג גוף, מעלה את חח"ב בילדים בעלי עודף משקל בשיעור של עד 26% ולמשך למעלה משעה.

להזמנת מי עדן עד הבית לחצו כאן.

לקבלת מקורות הכנת הכתבה לחצו כאן.

מלא/י פרטיך ונציגנו יחזרו אליך עם מבצע מותאם במיוחד עבורך
מתקני מים מינרלים מתקני מים מינרלים